TV& VIDEO

tai nạn bất ngờ

Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình dành tặng thầy giáo nghèo bị tai nạn

Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình dành tặng thầy giáo nghèo bị tai nạn

VTV.vn - Quỹ Tấm lòng Việt đã gửi tặng 50 triệu Đồng đến thầy giáo nghèo bị tai nạn mất sức lao động.