tầm vóc Việt

THTT: Chung tay vì tầm vóc Việt (20h05, VTV1)

THTT: Chung tay vì tầm vóc Việt (20h05, VTV1)

Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp Lễ phát động "Chung tay vì tầm vóc Việt" vào 20h05 hôm nay trên VTV1.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive