TV& VIDEO

tăng cường công tác quản lý

Xử lý nghiêm nếu nguồn thải y tế gây ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

Xử lý nghiêm nếu nguồn thải y tế gây ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

VTV.vn - Trước thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ và sông Đáy, Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ thanh kiểm tra đột xuất hoạt động xử lý rác thải của các cơ sở y tế xung quanh.