tăng học phí

Hà Nội dự kiến tăng học phí các cấp học trên địa bàn

Hà Nội dự kiến tăng học phí các cấp học trên địa bàn

VTV.vn - Tháng 7 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Tài chính sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về tăng học phí các cấp học trên địa bàn.