TV& VIDEO

tạo xung lực mới

Lãnh đạo các nước hoan nghênh ASEAN ký tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN

Lãnh đạo các nước hoan nghênh ASEAN ký tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN

VTV.vn - Lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự hoan nghênh bước chuyển mình mang ý nghĩa chiến lược này của ASEAN.