TV& VIDEO

tạp chí Charlie Hebdo

Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp lại bị đe dọa tấn công

Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp lại bị đe dọa tấn công

VTV.vn - Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã nhận được những lời đe dọa giết người liên quan đến việc đăng ảnh biếm họa học giả Hồi giáo Tariq Ramadan.