TV& VIDEO

Tập đoàn Tư vấn

Singapore sắp thành trung tâm tài chính ở nước ngoài lớn thứ 2 thế giới

Singapore sắp thành trung tâm tài chính ở nước ngoài lớn thứ 2 thế giới

VTV.vn - Singapore sẽ vượt Anh trở thành trung tâm tài chính ở nước ngoài lớn thứ 2 thế giới vào năm 2020.