TV& VIDEO

Tật khúc xạ

Trò chơi điện tử cải thiện bệnh nhược thị

Trò chơi điện tử cải thiện bệnh nhược thị

VTV.vn - Các bác sỹ Slovakia vừa giới thiệu phương pháp điều trị mới bằng cách cho bệnh nhân chơi trò chơi điện tử để giúp cải thiện bệnh nhược thị (bệnh "mắt lười").