TV& VIDEO

tàu thăm dò sao Hỏa

Trung Quốc công bố Sách Trắng về vũ trụ

Trung Quốc công bố Sách Trắng về vũ trụ

VTV.vn - Văn phòng Báo chí Chính phủ Trung Quốc ngày 27/12 đã công bố Sách Trắng về các hoạt động vũ trụ của Trung Quốc trong năm 2016.