TV& VIDEO

Thạch Kim Tuấn

Thạch Kim Tuấn - Nỗ lực, may mắn & thành công

Thạch Kim Tuấn - Nỗ lực, may mắn & thành công

VTV.vn - Thạch Kim Tuấn vừa trải qua 1 năm 2017 thi đấu đầy thành công, dù rằng anh không đạt được phong độ tốt nhất của mình.