TV& VIDEO

Thái Bình Dương

Quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép cấp quyền công dân khi đầu tư bằng Bitcoin

Quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép cấp quyền công dân khi đầu tư bằng Bitcoin

VTV.vn - Vanuatu - một quần đảo trên Thái Bình Dương - vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép nhận Bitcoin trong chương trình đổi đầu tư lấy quyền công dân.