Thái Bình Dương

Đổi mới trong dự án dọn sạch biển Thái Bình Dương

Đổi mới trong dự án dọn sạch biển Thái Bình Dương

VTV.vn - Thay vì mất tới 10 năm, thay đổi mới trong hệ thống thu gom rác thải trên Thái Bình Dương của Boyan Slat đã giúp rút ngắn thời gian dự kiến hoàn thành khoảng 5 năm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive