Thám hiểm không gian

Touch – Vệ tinh SpaceX cung cấp Internet toàn cầu

Touch – Vệ tinh SpaceX cung cấp Internet toàn cầu

VTV.vn - SpaceX sẽ phóng vệ tinh Internet vào năm 2019 và cung cấp mạng Internet cho toàn cầu vào năm 2024.