TV& VIDEO

thảm họa quốc gia

Nam Phi nỗ lực "thoát" viễn cảnh "Ngày không nước"

Nam Phi nỗ lực "thoát" viễn cảnh "Ngày không nước"

VTV.vn - Nhờ việc cắt giảm được 60% lượng nước sử dụng hàng ngày, tương đương khoảng 500 triệu m3/ngày tiết kiệm được, là một thành công đáng ghi nhận của người dân Cape Town.