TV& VIDEO

thành phố lớn tại Mỹ

Uber cho phép tính phí chờ đợi nếu khách hàng đến trễ

Uber cho phép tính phí chờ đợi nếu khách hàng đến trễ

VTV.vn - Uber sẽ tính phí chờ đợi khách hàng từ phút thứ hai đến trễ với giá dao động từ 5 - 10 USD.