thanh toán online

Siêu lạm phát, Zimbabwe dự kiến chuyển hết sang thanh toán online

Siêu lạm phát, Zimbabwe dự kiến chuyển hết sang thanh toán online

VTV.vn - Quốc gia châu Phi này đang lên kế hoạch sẽ chuyển hết sang thanh toán di động nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thanh toán chi tiêu hàng ngày và thúc đẩy mua sắm.