thành ủy Đà Nẵng

Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà trong phong trào cách mạng

Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà trong phong trào cách mạng

VTV.vn - Sáng 31/7 đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà”.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive