TV& VIDEO

thành ủy Đà Nẵng

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

VTV.vn - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng.