TV& VIDEO

thay đổi tên

Thương hiệu GrabTaxi đổi tên thành Grab

Thương hiệu GrabTaxi đổi tên thành Grab

VTV.vn - GrabTaxi chính thức thay đổi tên thương hiệu thành Grab với nhiều dịch vụ tiện ích như: taxi (GrabTaxi), xe hợp đồng (GrabCar), xe máy chở khách (GrabBike)...