TV& VIDEO

Thầy giáo

PTL "Thầy cô chúng ta đã thay đổi": Ngọn lửa nhiệt huyết tưởng chừng đã tắt trong trái tim thầy giáo Địa lý

PTL "Thầy cô chúng ta đã thay đổi": Ngọn lửa nhiệt huyết tưởng chừng đã tắt trong trái tim thầy giáo Địa lý

VTV.vn - Chương trình "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" đã làm sống lại ngọn lửa nhiệt huyết tưởng chừng đã nguội trong trái tim thầy giáo Địa lý Nguyễn Thanh An.