TV& VIDEO

thị trường việc làm

Kinh tế Nhật Bản gặp khó vì giới trẻ ngại nhảy việc

Kinh tế Nhật Bản gặp khó vì giới trẻ ngại nhảy việc

VTV.vn - Tình hình dịch chuyển lao động thấp và xu hướng thích ổn định của người lao động Nhật Bản lại là nguyên nhân khiến lương bình quân tăng chậm.