TV& VIDEO

thị xã Ninh Hòa

Hỗ trợ người dân Khánh Hòa bị thiệt hại do bão

Hỗ trợ người dân Khánh Hòa bị thiệt hại do bão

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, người dân bị thiệt hại do bão số 12 vẫn đang tiếp tục nhận được hỗ trợ.