TV& VIDEO

thịt lợn "bẩn"

Phát hiện nhiều vụ thịt lợn "bẩn" ở Đông Nam Bộ

Phát hiện nhiều vụ thịt lợn "bẩn" ở Đông Nam Bộ

VTV.vn - Ở một số tỉnh Đông Nam Bộ, nhiều vụ việc liên quan đến thịt lợn “bẩn”, không đảm bảo ATVS với số lượng lớn đã bị cơ quan chức năng phát hiện.