TV& VIDEO

thỏa thuận hạt nhân Iran

Thỏa thuận Iran cần được tuân thủ

Thỏa thuận Iran cần được tuân thủ

VTV.vn - Ba nhà lãnh đạo Iran-Nga-Azerbaijan nhấn mạnh rằng tất cả các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran cần phải tuân thủ các cam kết của mình.