TV& VIDEO

thời gian nộp thuế

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết 19 và 35

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết 19 và 35

VTV.vn - Bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính.