TV& VIDEO

thời gian nộp thuế

Chỉ số nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam tăng 81 bậc

Chỉ số nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam tăng 81 bậc

VTV.vn - Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing Business 2018 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc.