TV& VIDEO

thủ công mỹ nghệ

Thăm chợ vải Batik Setono ở Indonesia

Thăm chợ vải Batik Setono ở Indonesia

VTV.vn - Chợ Setono ở Indonesia nổi tiếng với các sản phẩm từ vải Batik truyền thống.