TV& VIDEO

thử hạt nhân

Triều Tiên đe dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

Triều Tiên đe dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

VTV.vn - Triều Tiên có thể thử bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh nhất trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng ở mức cao nhất đối với Mỹ.