TV& VIDEO

thu hồi dự án

Dân tự nguyện dỡ nhà giao đất, 6 năm chưa được cấp nền tái định cư

Dân tự nguyện dỡ nhà giao đất, 6 năm chưa được cấp nền tái định cư

VTV.vn - Tại tỉnh Hậu Giang, hàng chục hộ dân tự nguyện dỡ nhà giao đất nhưng 6 năm qua, nền tái định cư vẫn chưa được cấp như lời hứa ban đầu.