TV& VIDEO

thu hồi dự án

Phú Yên triển khai rà soát các dự án trên địa bàn

Phú Yên triển khai rà soát các dự án trên địa bàn

VTV.vn - Nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong triển khai xây dựng đối với các dự án, UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định rà soát gần 40 dự án trên địa bàn.