thu hồi dự án

Khánh Hòa thu hồi dự án Nha Trang Sao

Khánh Hòa thu hồi dự án Nha Trang Sao

VTV.vn - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao).