TV& VIDEO

thu phí xe máy

TP.HCM đề xuất chỉ thu phí xe máy đến hết năm 2015

TP.HCM đề xuất chỉ thu phí xe máy đến hết năm 2015

VTV.vn - Theo dự kiến, phí đường bộ với xe máy tại TP.HCM năm 2015 dự kiến khoảng 307 tỉ đồng, hiện mới thu được khoảng 3,1 tỉ đồng, chỉ đạt 1,03%.