TV& VIDEO

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia

Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia

VTV.vn -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bắt đầu phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia.