TV& VIDEO

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu thành "con hổ kinh tế" mới

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu thành "con hổ kinh tế" mới

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đặt vấn đề tại sao lại không và phải làm gì để đạt được mong mỏi trở thành một “con hổ kinh tế” mới của châu Á.