TV& VIDEO

thực phẩm nhập khẩu

Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục tại Singapore

Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục tại Singapore

VTV.vn - Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục là cách Chính phủ Singapore đang hướng tới nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu.