TV& VIDEO

thuê nhà

Airbnb - Dịch vụ khách sạn chia sẻ nở rộ tại Việt Nam

Airbnb - Dịch vụ khách sạn chia sẻ nở rộ tại Việt Nam

VTV.vn - Hiện nay, dịch vụ khách sạn chia sẻ - Airbnb đã có mặt tại Việt Nam và thu hút rất nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ, với tư cách là bên cho thuê phòng.