thuốc tiêu sợi huyết

Điện quang can thiệp - Thêm cơ hội cứu sống người bệnh

Điện quang can thiệp - Thêm cơ hội cứu sống người bệnh

VTV.vn - Kỹ thuật điện quang can thiệp là kỹ thuật rất mới trên thế giới nhưng đã áp dụng thành công tại nhiều cơ sở y tế của Việt Nam, giúp người bệnh thêm cơ hội được cứu sống.