TV& VIDEO

thương mại điện tử trung quốc

Trung Quốc: Thanh toán di động tiếp tục tăng trưởng nóng

Trung Quốc: Thanh toán di động tiếp tục tăng trưởng nóng

VTV.vn - Thanh toán di động sẽ tiếp tục thống trị thị trường thương mại điện tử Trung Quốc trong thời gian tới.