TV& VIDEO

thương mại điện tử

Mô hình bán lẻ kiểu mới lên ngôi

Mô hình bán lẻ kiểu mới lên ngôi

VTV.vn - Bán lẻ kiểu mới là sự kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu.