TV& VIDEO

thương mại trực tuyến

TTCK Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Trung Quốc

TTCK Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Trung Quốc

VTV.vn - Gần 50 nhà đầu tư thuộc Hiệp hội Doanh nhân Thượng Hải - Triết Giang (Trung Quốc) đã đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán.