TV& VIDEO

Thủy điện Sơn La

Hàng chục tỷ đồng sai phạm tại thủy điện Sơn La đã bị rút ruột như thế nào?

Hàng chục tỷ đồng sai phạm tại thủy điện Sơn La đã bị rút ruột như thế nào?

VTV.vn - 17 cán bộ vừa bị khởi tố tại tỉnh Sơn La đã làm trái nhiều quy định, nâng khống diện tích đất đền bù di dân tái định cư để "rút ruột" ngân sách Nhà nước.