TV& VIDEO

Thuỷ điện Sơn La

Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện

Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.