Quy hoạch cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả - Hướng đi mới cho người nông dân

Quy hoạch cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả - Hướng đi mới cho người nông dân

30.06.2017

VTV.vn - Để những cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả cho kết quả tốt, người nông dân cũng cần chú ý tới nhiều yếu tố.

Bình Định: Chuyển đổi hơn 4.100ha đất trồng lúa sang trồng bắp

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive