TV& VIDEO

thủy lợi

Quảng Nam: Đầu tư hơn 8.870 tỷ đồng cho thủy lợi

Quảng Nam: Đầu tư hơn 8.870 tỷ đồng cho thủy lợi

VTV.vn - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch thủy lợi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.