TV& VIDEO

thủy lợi

Đất đá từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sạt xuống, kênh thủy lợi bị xé toạc nhiều đoạn

Đất đá từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sạt xuống, kênh thủy lợi bị xé toạc nhiều đoạn

VTV.vn - Ngoài những thiệt hại do mưa lũ, việc thi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã gây ảnh hưởng đến một số tuyến kênh mương thủy lợi ở Quảng Ngãi.