TV& VIDEO

tiềm năng du lịch

TP.HCM xây dựng tour du lịch thưởng thức hải sản

TP.HCM xây dựng tour du lịch thưởng thức hải sản

VTV.vn - TP.HCM sẽ tổ chức tour du lịch thưởng thức hải sản tại biển Cần Giờ.