TV& VIDEO

tiền chất ma túy

Các quốc gia phối hợp kiểm soát nguồn tiền chất ma túy

Các quốc gia phối hợp kiểm soát nguồn tiền chất ma túy

VTV.vn - Tại Hội nghị cấp cao quan chức ASEAN về vấn đề ma túy, các quốc gia trong khu vực đã cùng thảo luận về phối hợp kiểm soát nguồn tiền chất ma túy.