tiền ký quỹ

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc

VTV.vn - Nộp tiền cọc để đi xuất khẩu lao động và sẽ được hoàn trả khi kết thúc hợp đồng nhưng vài năm sau khi về nước, họ vẫn phải đi đòi mà chỉ nhận lại được những tờ giấy hẹn.