TV& VIDEO

tiền ký quỹ

Bán hàng đa cấp: Máy chủ quản lý phải đặt tại Việt Nam

Bán hàng đa cấp: Máy chủ quản lý phải đặt tại Việt Nam

VTV.vn - Không chỉ tăng tiền ký quỹ từ mức 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, nghị định mới cho phép cơ quan quản lý được truy cập vào tài khoản quản lý của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.