TV& VIDEO

tiền ký quỹ

16 công ty kinh doanh đa cấp chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động

16 công ty kinh doanh đa cấp chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động

VTV.vn - 16 công ty kinh doanh đa cấp này đã hết hạn giấy phép kinh doanh gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.