tiền lương năm 2016

Thủ tướng yêu cầu cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương năm 2016

Thủ tướng yêu cầu cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương năm 2016

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương năm 2016.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive