TV& VIDEO

tiền mất tật mang

Cẩn trọng với đơn thuốc trên Internet

Cẩn trọng với đơn thuốc trên Internet

VTV.vn - Thói quen lên mạng tìm kiếm triệu chứng và tự lấy đơn thuốc điều trị không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, mà còn khiến nhiều người lâm vào cảnh tiền mất tật mang