TV& VIDEO

tiếng Hàn

TP.HCM sẽ có trung tâm tiếng Hàn lớn nhất cả nước

TP.HCM sẽ có trung tâm tiếng Hàn lớn nhất cả nước

VTV.vn - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng trung tâm tiếng Hàn lớn nhất cả nước.