TV& VIDEO

tiếng Nga

Những người bạn luôn gìn giữ tâm hồn Nga tại Hà Nội

Những người bạn luôn gìn giữ tâm hồn Nga tại Hà Nội

VTV.vn - Mặc dù cách xa quê hương hàng nghìn cây số, nhưng những người nói tiếng Nga tại Hà Nội vẫn không quên phong tục, truyền thống của mình, nhất là vào dịp Năm mới.