TV& VIDEO

tiếng Nga

Những ý kiến xung quanh việc thí điểm đưa tiếng Nga, tiếng Trung thành ngoại ngữ chính

Những ý kiến xung quanh việc thí điểm đưa tiếng Nga, tiếng Trung thành ngoại ngữ chính

VTV.vn - Cuộc sống thường ngày đã có cuộc trò chuyện và tham khảo ý kiến của thầy Vũ Thế Khôi về việc thí điểm đưa tiếng Nga, tiếng Trung thành ngoại ngữ chính.