TV& VIDEO

tiếp cận khách hàng

Cần có cơ chế phù hợp trong quản lý Grab, Uber

Cần có cơ chế phù hợp trong quản lý Grab, Uber

VTV.vn - Cấm dịch vụ xe này tại Đà Nẵng là ngược lại với xu hướng phát triển của công nghệ và của sự hội nhập, thay vào đó cần có cơ chế cho phù hợp.