TV& VIDEO

tiếp cận khách hàng

Bí quyết thu hút độc giả thời công nghệ số

Bí quyết thu hút độc giả thời công nghệ số

Để có thể xây dựng được nội dung (content) thu hút khách hàng, đội ngũ marketing cần biết chính xác khách hàng của mình là ai, yêu thích điều gì và muốn đọc content đó ở kênh nào.