TV& VIDEO

tiếp cận thông tin

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hơn 50 ca nạo phá thai mỗi ngày

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hơn 50 ca nạo phá thai mỗi ngày

VTV.vn - 50 ca đến nạo phá thai là con số trung bình, mỗi ngày khoa bệnh Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận.