tiết giảm chi phí

Kinh doanh trong vũ trụ - Cuộc đua của các công ty tư nhân

Kinh doanh trong vũ trụ - Cuộc đua của các công ty tư nhân

VTV.vn - Theo một đánh giá của NASA, việc cho các công ty tư nhân tham gia lĩnh vực vũ trụ sẽ tiết giảm chi phí đưa con người vào không gian từ 4 - 10 lần so với trước đó.