TV& VIDEO

tiêu thụ thịt

Việt Nam sẽ hết thừa lợn từ 2018

Việt Nam sẽ hết thừa lợn từ 2018

VTV.vn - Đây là dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu (Ipsos Business Consulting).