TV& VIDEO

Tiểu vùng Mekong

Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại nhiều diễn đàn

Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại nhiều diễn đàn

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan cùng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế.