TV& VIDEO

Tiểu vùng Mekong

Tiểu vùng Mekong hành động khẩn cấp loại trừ sốt rét trước năm 2030

Tiểu vùng Mekong hành động khẩn cấp loại trừ sốt rét trước năm 2030

VTV.vn - Ngày 8/12, WHO khu vực Đông Nam Á đã ra Thông cáo báo chí kêu gọi hành động khẩn cấp để loại trừ sốt rét trước năm 2030.