TV& VIDEO

tín dụng ưu đãi

Gia Lai: Thoát nghèo nhờ vay tín dụng ưu đãi

Gia Lai: Thoát nghèo nhờ vay tín dụng ưu đãi

VTV.vn - Tại Gia Lai đã có hàng chục nghìn hộ dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ vốn vay tín dụng ưu đãi.